Photos
Posts

Di SAKOLA
Bu Guru : "barudak cing jawab naon sababna Lauk teu bisa ngomong kawas jelema...?
(sakabeh murid cing haruleng jiga nu nya mikir naon jawabanna)
Adul : "abdi terang Bu Guru" (nyeulengkeung sorangan...)
Bu Guru : "tah gening aya nu apal,, sok adul jawab.!"...
Adul : kahareup nyampeurkeun bu guru tuluy ditungtun ka kamar cai di aleutkeun ku kabeh murid
saenggeusna nepi cai lep sirah bu guru di anclom keun kana bak mani du pinuh ku cai
Bu Guru :"nanaonan maneh sadul ngalelepkeun mastaka ibu na bak.?"
Adul : "bieu Bu Guru basa dijero cai tiasa nyarios teu..?"
Bu Guru :"heunteu atuh eungap we nu aya"
Adul : "tah lauk ge sami bu matak teu nyarios teh kitu jiga ibu eungapeun"( beretek lumpat katukangeun kelas )
Bu Guru :"Saduuul... kahareup siah. disetrap sampe ka balik "( bari ngagorowok )

See More
Posts